Filmar

Ressurspakka i praksis: fleirkulturell opplæring skal inspirere lærarar og leiarar til å gjennomføre endringar i praksis både når det gjeld opplæringstilbodet til minoritetsspråklege og i den pedagogiske verksemda generelt. Ressurspakka skal vere eit hjelpemiddel både i internopplæringa og i spreiing av fleirkulturell kompetanse frå NAFOs samarbeidspartnarar.

Målgrupper for filmane vil vere lærarar og leiarar i barnehagar og grunnskolar, i vidaregåande opplæring og vaksenopplæring. Filmane vil også kunne vere et verktøy for praksisforankring i lærarutdanningane.

På desse sidene finn du filmane kategorisert etter nivå:
Barnehage
Grunnskole
Vidaregåande
Vaksenopplæring

Alle filmane:

Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage
Barnehage og grunnskole
Grunnskole og barnehage
Grunnskole og barnehage
Grunnskole og barnehage
Grunnskole og barnehage
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole
Grunnskole og videregående opplæring
Grunnskole og videregående opplæring
Grunnskole og videregående opplæring
Grunnskole og videregående opplæring
Grunnskole og videregående opplæring
Videregående opplæring
Videregående opplæring og voksenopplæring
Videregående opplæring og voksenopplæring
Voksenopplæring

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord